BNC הפקת סרטים

Blog

למה צריך חברת הפקה?
יוני 13, 2020
Uncategorized, סרטי מוצר, סרטי תדמית
\סרט תדמית המיוצר היטב יכול להביא יתרונות עצומים למגוון רחב של עסקים ועל פני מגוון רחב של...
סרט גיוס משקיעים
מרץ 3, 2020
Uncategorized, סרטי תורמים / גיוס משקיעים
חברת bnc מפיקה סרטוני משקיעים עבור קשת רחבה של חברות בשלבים שונים של צמיחתן. מדובר בסרטונים בעלי...
סרט IPO
מרץ 3, 2020
Uncategorized, סרטי תורמים / גיוס משקיעים
הנפקת טק ראשונית היא שלב חשוב, מרגש ומאתגר בחייהן של חברות וכמובן שיש לו משמעות פיננסית מרחיקת לכת....
Loading...