BNC הפקת סרטים
Our works / טכנולוגיה / סרטי מוצר

Centrica – Energy Insight

סרט מוצר לחברת הטכנולוגיה Centrica, אשר מורכב מגרפיקות בשפה טכנולוגית ואנימציית תלת ממד מורכבת ומרשימה, בליווי קריינות ומוזיקה ומתאימה.

האתגר בפרויקט: להראות את המוצר בצורה המדויקת ביותר ללא צילומים.

הפתרון הגאוני שלנו: מידול מורכב ומדויק של המוצר באנימציית תלת ממד באופן מציאותי התואם את המקור.

Year 2020
Director ניר כהן אשכול
Loading...