BNC הפקת סרטים
סרטי מוצר / קוסמטיקה

DermaSense Product Video

סרט למוצר בתחום האסתטיקה הרפואית, אשר מיועד ישירות ללקוחות. הסרט הינו שילוב של צילומים ושלב אנימציית תלת ממד וגרפיקות מתקדמות.

האתגר בפרויקט: להראות את המכשיר בצורה טכנולוגית ומתקדמת

הפתרון הגאוני שלנו: בנוסף לצילומים של דוגמנית משתמש במוצר עצמו, הוספנו לסרט גם אנימציית תלת ממד של המוצר אשר ממחיש את הטכנולוגיות והחדשנות שבמוצר.

Year 2016
Director ניר כהן אשכול
Loading...