BNC הפקת סרטים
גיוס תורמים / מדיקל

Herzog Hospital Movie

סרט גיוס תורמים לבית החולים "הרצוג", המציג את אופי בית החולים, את המחלקות השונות והחשובות, את הצוות המסור ואת המטרה לשמה הוקם. הסרט מורכב משילוב של צילומים וגרפיקות על גבי המסך אשר מדגישות את המסר שרוצים להעביר.

האתגר בפרויקט: להדגיש את חשיבות פועלו של בית החולים ואת הייחוד שלו.

הפתרון הגאוני שלנו: שילוב של סצנות נוגעות ללב אשר מעבירות את התחושות ישירות לצופה.

 

Year 2014
Director ניר כהן אשכול
Loading...