BNC הפקת סרטים
טכנולוגיה / סרטי הדרכה

SolarEdge – HD Wave

סרט הדרכה למוצר HD Wave של חברת SolarEdge. הסרט כולו הופק בפוסט, באופן נקי עם מינימום הסחות ומקסימום אינפורמציה.

האתגר בפרויקט: ליצור סרט הדרכתי אינפורמטיבי שגם יהיה יפה ויזואלית וגם ברור ופשוט להבנה.

הפתרון הגאוני שלנו: בניית עולם נקי עם קווים עדינים, כאשר הנושא שעליו מדברים מודגש בזמן הרלוונטי לצורך הדגשה והעברת האינפורמציה בצורה ברורה.

Year 2017
Director ניר כהן אשכול
Loading...